SKOV: wordt het oorlog?

Een paar dagen geleden bekeek ik de website van de SKOV. Als je onderin bij ‘organisatie’ op het kopje bestuur klikt verschijnt er eerst een levensgroot portret van Margareth Runderkamp als uitvoerend bestuurder van de SKOV. Daaronder een portretloze opsomming van de overige bestuurders. Dat is natuurlijk geen toeval, al kan het onbewust zijn gebeurd. De opstelling in dit geval zendt een duidelijke boodschap uit: ‘ik ben de baas’, de rest wordt geacht volgers te zijn. Geheel in overeenstemming met een eerdere analyse die ik maakte; Runderkamp is een geharde en daarom problematische narcist. Narcisten zijn altijd bezig om hun omgeving naar eigen hand te zetten en omringen zich met loyale, maar naïeve volgers.

Als je in het rijtje onder ‘Organisatie’ op ‘Directie’ drukt...

lees verder

Laatste bericht: 23-09-2019 13:38 uur

Opinies en reacties

SKOV: wordt het oorlog?

Een paar dagen geleden bekeek ik de website van de SKOV. Als je onderin bij ‘organisatie’ op het kopje bestuur klikt verschijnt er eerst een levensgroot portret van Margareth Runderkamp als uitvoerend bestuurder van de SKOV. Daaronder een portretloze opsomming van de overige bestuurders. Dat is natuurlijk geen toeval, al kan het onbewust zijn...

lees verder
Nieuw Bestuur SKOV

bron: SKOV

Op 20 mei jl. heeft het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam afscheid genomen van bestuursleden Petra Kras en Erik Bond, wegens het aflopen van hun zittingstermijn. Per 1 oktober a.s. treden bestuursleden Inger Schermer en Cor Tol af, gevolgd door Edwin Schokker op 1 november. Het bestuur is hen erkentelijk voor hun...

lees verder
DOSSIER SKOV I II III IV V

DOSSIER SKOV
Deel I

door: Marcel Tuyp


Goed bestuur is gebaat bij bestuurders die het afleggen van verantwoording zien als een middel om verantwoordelijkheid te nemen.’ (Uit: Een Lastig Gesprek van Advies Commissie Behoorlijk Bestuur Tweede rapport commissie Halsema september 2013)

Enkele tijdens het eerste jaar van uitvoerend...

lees verder
SKOV: alleen constructieve kritiek is welkom

Met spanning werd door veel mensen uitgekeken naar de reactie van de SKOV op het kritische artikel van Jos Koenen. Nadat het artikel al op de websites van de NIVO en Groot-Waterland (gecensureerd) was verschenen, wachtte de NIVO met publicatie in de papieren krant totdat zij een reactie had van de SKOV.  Menigeen zal teleurgesteld zijn geweest...

lees verder