Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

Is Luc van den Berg (Stadskrant) een naïvist en/of intrigant?

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Op 15 november plaatste Mohamed Elouardiji als vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap in Edam een open brief op de website van Groot-Waterland.
( http://www.groot-waterland.nl/2015/11/15/iemand-die-zulke-afschuwelijke-daden-pleegt-kan-geen-moslim-zijn/ )

De strekking was dat hij geschokt was door de aanslagen in Parijs van 10 november 2015 waarbij 130 mensen het leven lieten. Hij noemt het ‘onmenselijke wandaden’ en zegt daarbij dat niemand zich kan beroepen op een religie of overtuiging. Aan het einde van zijn brief schrijft hij: “Mijn islam stelt het doden van een onschuldig mens gelijk aan het doden van de gehele mensheid”.  Die tekst is een onderdeel van het koranvers 5.33, waar iets heel anders staat. Dat mensen in dat zelfde vers soms wel mogen worden gedood, is weggelaten.

Luc van den Berg is de eerste die reageert onder het bericht met de boodschap “Mooi geschreven Mohamed”

Zelf stoor ik me nogal aan de boodschap van Mohamed Elouardiji. Het misbruik van vers 5.32 vind ik misleidend, omdat het alle redenen om te doden uit de koran verbergt. De landelijke koepel van Marokkaanse moskeeën gebruikt overigens hetzelfde vers, maar Elouardiji heeft er één woord aan toegevoegd. De term ‘onschuldig’ komt in het vers en de verklaring van de landelijke koepel niet voor en is er dus door Elouardiji aan toegevoegd. Wie de koran bestudeert weet dat de tekst in de koran mensen heel vaak ‘schuldig’ verklaart. Dan mogen ze worden gedood. Elouardiji haalt dus een truc uit die alleen door korankenners kan worden begrepen.
In de reactiekolom onder het bericht van Elouardiji plaats ik een open brief om mijn ongenoegen over deze misleiding kenbaar te maken.

Luc van den Berg bemoeit zich er mee

De stadskrantredacteur plaatst als eerste een reactie onder het bericht. “Mooi geschreven, Mohamed”. De volgende twee reacties volgen de daarmee opgeroepen teneur. Maar daarna ontwikkelt er zich een discussie over de aard van de islam. Mijn open brief is daar een onderdeel van.

Luc van den Berg voelt zich door mijn brief aangesproken. Hij vindt het mooi dat ik zoveel van de islam weet, maar relativeert dat een paar zinnen verder weer met de boodschap “dat de manier waarop mensen ‘heilige teksten’ inzetten als leidraad voor hun leven zoveel ingangen en uitingen kent. “

De laatste zin van mijn open brief luidde: “Ik nodig u (Mohamed Elouardiji) van harte uit om over het voorgaande van gedachten te wisselen”.  Van den Berg schrijft over die uitnodiging: “(Ik, pl) Vind het alleen de manier waarop hij een reactie verwacht van Mohamed badinerend”. Waarom hij dat zo noemt maakt hij niet duidelijk en in mijn tekst is daar ook geen enkele aanleiding voor te vinden. Vervolgens adviseert hij me om zelf maar eens op bezoek te gaan bij de moskee aan de Versteeghsingel.

Ik begrijp daaruit dat Mohamed niet op mijn uitnodiging zal ingaan en dat Luc van den berg zijn boodschapper is.

Naïvist?

“Mooi geschreven” is de reactie van Luc van den Berg op de open brief van Mohamed Elouardiji.
Als journalist en persoonlijke kennis van Mohamed Elouardiij moet Luc van den Berg natuurlijk weten dat er best wat aan de hand is in de Marokkaanse gemeenschap van Edam. Ook daar doet zich radicalisering voor en dat kan niet onvermeld blijven. Niet iedereen die Elouardiji zegt te vertegenwoordigen zal zijn open brief onderschrijven. De andere problemen laat ik maar onvermeld. Ze kunnen samengevat worden in de constatering dat islam niet bepaald tot brave burgers leidt. Persoonlijk maak ik me zorgen over het bedroevende verloop van de integratie. Islam en thuisland Marokko lijken dat tegen te werken.

Luc van den Berg weet dat allemaal of zou dat moeten weten en zou zich ook zorgen moeten maken. Dat doet hij niet, althans niet in zijn reactie. Die heeft de toon dat het om allemaal prima mensen gaat die geen enkel kwaad in de zin hebben. Mijn opmerkingen over de islam wuift hij luchthartig weg. Het is een reactie die je vaker tegenkomt als islamcritici vragen stellen. Dat soort reacties veroorzaakt polarisatie in de samenleving omdat ze verhinderen dat de juiste vragen worden gesteld en besproken. Je bent goed als je de islam met rust laat en fout als je die religie bekritiseert.

Intrigant?

Ik verdenk Luc van den Berg ervan dat hij de hand heeft gehad in de verklaring van Elouardiji. Ook zijn latere reactie lijkt tot stand te zijn gekomen na overleg met Elouardiji. Hij treedt immers op als boodschapper, relativeert mijn bijdrage en vertelt me impliciet dat ik er niet op hoef te rekenen dat Elourdiji zal ingaan op mijn uitnodiging. Hij noemt die uitnodiging ‘badinerend’ oftewel in goed Nederlands: ‘voor de grap’. In mijn tekst zit echter geen enkele aanleiding om de uitnodiging als een grap te zien. Luc van den Berg heeft zich hier dus bediend van een verbale truc om mijn uitnodiging in een negatief daglicht te zetten. Hij bemoeit zich ermee door obstructie en relativering en doet daarmee geweld aan aan het imago van objectiviteit dat een journalist zou moeten hebben. In feite beschermt hij daarmee Elouariji die kennelijk om wat voor reden dan ook, geen zin heeft om op mijn uitnodiging in te gaan. Is hij bang voor mijn vragen?

Maar mijn uitnodiging, hartelijk gesteld en serieus bedoeld, staat nog steeds. Ik acht het van belang dat mensen, die de islam representeren, zich open opstellen als om uitleg wordt gevraagd. Ik acht het van belang dat zenders en ontvangers van een boodschap met elkaar communiceren over de inhoud van een boodschap. Juist als het over de islam gaat mag er geen enkel misverstand ontstaan.


Volledige tekst 5.32 en 5.33 als bijlage

5.32. Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.

5.33. De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

     

Totaal aantal reacties: 373

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18