Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

SKOV en de narcistische gekrenktheid na een verloren ontslagzaak

Totaal aantal reacties: 215

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Het zit Margareth Runderkamp als dagelijks bestuurder van de onderwijskoepel SKOV niet mee. Er is veel kritiek op haar functioneren dat regelmatig als ‘dictatoriaal’ wordt beschreven. Ze verweerde zich in een artikel in het NHD en in een intern bericht dat ook op Groot-Waterland werd geplaatst.

Kritiek op haar wordt vooral geleverd door externen. Dat is op zichzelf niet zo vreemd. Het is meestal niet veilig om als medewerker openlijk kritiek te leveren. Anderen, minder kwetsbaren zijn dan meestal het doorgeefluik voor die kritiek. Jos Koenen, ex-leraar van Don Bosco is een van die critici en maakt zich vooral boos om de in zijn ogen onterechte demotie van inmiddels oud-rector Braakman. Nadat hij zijn artikel bij de NIVO had aangeboden besloot men daar de publicatie uit te stellen en Margareth Runderkamp de gelegenheid te geven een weerwoord op te stellen dat dan gelijktijdig met zijn artikel gepubliceerd zou worden.

Zelf raakte ik ontsteld na het lezen van een interview met Margareth in de NIVO. Haar teksten gaven mij aanleiding om te stellen dat zij een narcistisch bestuurder is. Nu ben ik geen psychiater of psycholoog, dus mag iedereen ervan vinden wat hij wil en met mij van mening verschillen. Maar mijn ongerustheid is niet weg. Narcisten als bestuurder richten een organisatie in naar hun behoeften en verbergen dat achter een goed klinkend motief. De herinrichting van de organisatie is nodig in het belang van goed onderwijs voor het kind, zegt ze. En om rekening te houden met het afnemend aantal leerlingen, zegt ze vervolgens. Ondertussen breidt ze het stafbureau uit en dat is dan weer merkwaardig.

Haar reactie op de afwijzing van een ontslagaanvraag voor een ICT’r door de kantonrechter heb ik nog eens bekeken vanuit de vraag of die ook een aanwijzing voor narcisme bevat. De betrokken medewerker is een ijverig man die vrijzinnig omgaat met werktijden, maar altijd wel zijn uren maakt en de opgedragen taken uitstekend volbrengt. Ooit liet hij een vakantie schieten om een nieuwe school voor de opening volledig klaar te maken. Voor de manier van omgang met zijn tijd had hij van verschillende voorgangers van Margareth toestemming gehad. Voor haar onorthodoxe aanpak om de man kwijt te raken, huurde ze het prestigieuze spionnenbedrijf Hoffman in. In haar reactie op de situatie laat ze na om excuus aan te bieden aan de betrokken werknemer, maar gaat ze nog eens uitgebreid in op de redenen van het voorgenomen ontslag. Volstrekt onnodig, overbodig en eigenlijk een vorm van natrappen. Aan iedereen wil ze laten zien dat de man eigenlijk niet deugt en in dat verband gebruikt ze halve waarheden. Dat hij een kundig en loyaal medewerker is, wordt niet vermeld. Het is een aanwijzing hoe een narcist omgaat met verlies, narcistische gekrenktheid.

In haar bericht wordt de ICT’r uitgebreid afgeserveerd als niet o.k, wat voor een deskundige in transactionele analyse die Margareth zegt te zijn, merkwaardig is. Ze wou van hem af omdat hij niet paste in haar plaatje van de organisatie, ondanks het feit dat op zijn werk zelf niets aan te merken was. Het niet om kunnen gaan met in haar ogen afwijkend gedrag is typisch voor een narcist.

Dat narcisme is ook te merken in haar slotconclusie. De kantonrechter heeft gezegd dat het de SKOV vrij staat om de organisatie anders in te richten dan voorheen en nieuwe afspraken te maken met de betrokken medewerker. Daarin ziet ze haar gelijk en hiervan zegt ze: “Ook dit deel van de uitspraak zal de SKOV opvolgen.” Eigenlijk staat daar: ik kan mijn zin doen, het mag van de rechter.

Narcisme komt veel voor onder bestuurders in alle sectoren van de samenleving. Ze staan garant voor bonje en kunnen hun macht behouden zolang ze een aantal mensen om hun vinger kunnen winden. Bij de SKOV zal ze het toezichthoudend bestuur achter zich proberen te krijgen omdat dit orgaan haar macht legitimiteit geeft. Ze zal ook bewonderaars onder het personeel zoeken en zal die uitspelen tegen anderen die geen behoefte aan adoratie voelen en zakelijker willen blijven kijken. Dat roept tegenstellingen op. Als regel zal een narcistisch bestuurder na een aantal conflicten opstappen om zich vervolgens elders aan te bieden als bestuurder.

Het probleem van narcistische bestuurders is dat zij de organisatie waaraan ze leiding geven inrichten naar hun persoonlijke behoeften. Het oogsten van bewondering is daar een van. Wie het NIVO-interview met haar heeft gelezen kan het nauwelijks zijn ontgaan dat het oproepen tot bewondering haar belangrijkste drijfveer is. Ze vindt zichzelf geweldig en draagt daar tal voor bewijzen voor aan. Wie al die bewijzen nader onderzoekt zou wel eens tot de conclusie kunnen komen dat het slechts één kant van de medaille is die de narcist wil laten zien.

De verloren ontslagzaak is naar mijn mening een narcistisch ongeluk. Narcistische gekrenktheid roept wraak op, geen compromis. Daaruit wordt het verschil tussen schijn en werkelijkheid duidelijk. De dame die roept dat zij van ‘ik ben o.k, jij bent o.k’ is, kan dat als narcist niet volhouden. Haar standpunt is in feite: ik ben o.k en jij niet zolang je me niet bewondert en doet wat ik zeg. En wie haar niet bewondert, zal dat voelen.

Hieronder in het tweede deel vermeld ik de kenmerken van een narcist zoals vermeld op de website van de Stichting Lentis. Dé narcist bestaat niet, iedere narcist is dat op zijn eigen wijze. Een aantal kenmerken hebben ze echter gemeen.

Kenmerken narcist
Narcisten hebben een diepgeworteld patroon van grootheidsgevoelens die tot uiting komen in fantasie of gedrag. Wanneer je een narcist bent, heb je een grote behoefte aan bewondering vanuit je omgeving. Je hebt zelf echter weinig empathie voor deze omgeving.
Een narcistische persoonlijkheidsstoornis begint tijdens de vroege volwassenheid. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis komt tot uiting in tenminste vijf van de onderstaande kenmerken.
Kenmerken narcist
• Een overgewaardeerd gevoel van belangrijkheid. Je overdrijft je prestaties of je talent. Je verwacht behandeld te worden alsof je boven alles en iedereen staat, ook al is hier geen daadwerkelijke aanleiding toe
• Fantasieën over successen, macht, schoonheid, ideale liefde of genialiteit
• Een verheerlijkt zelfbeeld. Je ziet jezelf als erg speciaal. Je wilt alleen maar omgaan met andere speciale mensen, bijvoorbeeld erg rijke mensen of mensen met een andere hoge status
• Verslaafd aan aandacht. Je hebt een drang naar extreme bewondering. Je wilt constant en door iedereen geprezen en bewonderd worden. Je vindt het leuk wanneer anderen naar jou opkijken
• Onredelijke verwachtingen naar anderen. Je verwacht dat anderen altijd meegaan in jouw wensen en verwachtingen
• Een gebrek aan empathie. Je kan je niet verplaatsen in anderen en erkent hun gevoelens niet
• Je maakt misbruik van anderen om je doelen te bereiken
• Je bent vaak erg jaloers op anderen of denkt dat anderen jaloers zijn op jou
• Je wordt dwingend of vrijheid beperkend ten opzichte van je partner of kind
• Je gedraagt je hooghartig
Andere kenmerken van een narcist zijn:
• Agressief gedrag
• Gespeelde charme
• Een zucht naar macht
• Het ontbreken van schuldgevoelens of berouw
• Gebrek aan emoties