Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

SKOV: alleen constructieve kritiek is welkom

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Met spanning werd door veel mensen uitgekeken naar de reactie van de SKOV op het kritische artikel van Jos Koenen. Nadat het artikel al op de websites van de NIVO en Groot-Waterland (gecensureerd) was verschenen, wachtte de NIVO met publicatie in de papieren krant totdat zij een reactie had van de SKOV.  Menigeen zal teleurgesteld zijn geweest met de paar regels op het voorblad van de krant waarin ‘het SKOV-bestuur liet weten dat ze een nieuwe koers met bakens heeft ingezet en dat ze open staat voor een gesprek met een ieder die daar een constructieve bijdrage aan wil leveren’.

Dat was het dan. Als je onder vuur ligt sluit je de koepel en de draaideur is alleen toegankelijk voor mensen met een constructieve bijdrage. Bijvoorbeeld als je ergens een goedkoop adresje voor nieuwe prullenbakken en aanwijsstokken weet, of zo.

Jos Koenen komt niet door die draaideur en dat zal ook wel voor mij en Marcel Tuyp (over hem later meer) gelden. Voor ons sluit de geïnstalleerde gezichtsherkenning de toegang automatisch. Eigenlijk is dat nog het minst erge. Het is veel erger voor de ouders die met tal van vragen zitten en dat geldt waarschijnlijk ook voor een groot deel van het personeel. De onrust onder de ouders is groeiende en menigeen vraagt zich af of de SKOV nog wel de organisatie is aan wie ze hun kinderen willen toevertrouwen. Ik begrijp ze. Ik heb mijn zorgen en die zijn vandaag alleen maar nog groter geworden.

Margareth Runderkamp heeft zich in de NIVO gepresenteerd als de prinses die met haar toverstokje alles gaat veranderen. Op kritiek heeft ze al gerekend. Ze vergelijkt zichzelf met een van de beste voetballers van Volendam, Wim Jonk,  die nu hij trainer wordt wel bakken kritiek over zich heen zal krijgen. ‘Zo gaat dat in Volendam’, zegt ze, Volendam is dus niet o.k.  Rare vergelijking trouwens. Margareth heeft zelf nooit op het allerhoogste niveau gespeeld en heeft niet te maken met de 5000 voetbaldeskundigen op Volendam. Die zouden er trouwens niets van begrijpen als Jonk zijn spelers een ‘transactionele analyse’ van het spelletje zou opdringen of de spelers ‘zelfsturend’ maakt.

Dat laatste woord -zelfsturend- dook ook op in het artikel van Marcel Tuyp dat eveneens in de NIVO van vandaag is afgedrukt. Marcel lukt het maar niet om bepaalde antwoorden van de SKOV te krijgen en ziet dat beloften niet worden nagekomen. Hij maakt zich daar steeds bozer over. Wat de SKOV betreft moet hij eerst een cursus ‘hoe schrijf ik artikelen met een constructieve bijdrage’ volgen. Dat gaat hij natuurlijk niet doen, hij zal zich nog vaster bijten in zijn actie voor een open en transparante SKOV waar vragen en kritiek welkom zijn.

De leerling als een zelfsturende scholier is een van de mode’s in het onderwijs die eigenlijk al over haar hoogtepunt heen is. Voor de SKOV en haar staf is het echter een methode die het onderwijs op Volendam uit het slop zal trekken. Met de ‘zelfsturende leerling’ is vooral in het voorgezet onderwijs ervaring opgedaan. Wie het door een roze bril (zoals de SKOV) bekijkt ziet alleen maar prachtige vergezichten. De ervaring met de methode laat de andere kant van de medaille zien.  Rekenen, taal en parate kennis gaan achteruit. Voorts blijkt dat de ene leerling wel profiteert van de methode, maar veel anderen niet. Kortgeleden heeft de Landelijke Onderwijsraad een redelijk genuanceerd maar kritisch artikel gewijd aan de onderwijs mode die ze niet voor de eerste keer zag opkomen.

Wat mij betreft is iedere methode die tot betere onderwijsresultaten leidt meer dan welkom. Over ‘zelfsturende leerlingen’ kun je prachtige artikelen vinden. Zo prachtig dat ouders zich zouden kunnen gaan afvragen: ‘waarom doen ze dat niet op mijn school?’. Zoek je naar goed onderzoek naar de resultaten van dat onderwijs, dan worden de prachtige vergezichten niet of nauwelijks bevestigd en veel onderzoek is er niet.

Prinses Margareth met haar toverstokje is een predikante die de hemel belooft. ‘Volg mij’ zegt ze, ‘en u zult druiven plukken die groter zijn dan u ooit gezien heeft. Natuurlijk mag u vragen stellen, maar als die niet constructief zijn, bent u niet o.k. en is er geen plaats voor u in mijn kerk. Alleen wie bij de sekte van Margareth wil horen is welkom en krijgt een ereplaatsje in de rij van aanbiddende engelen. Voor alle niet o.k.-critici is een plaatsje in de hel besteld waar ze eeuwig zullen branden.

Was ze maar predikant geworden in plaats van een onderwijsbestuurder die zegt dat alleen haar methoden deugen en alleen al daarom goed zijn voor uw kinderen. Ik vraag me inmiddels af of ze met Volendam nog iets te verrekenen heeft.

As ik het interview met haar in de NIVO niet zou hebben gelezen, zou ik niet onrustig en bezorgd zijn geworden. Het was schrikken en die schrik is sindsdien alleen maar groter geworden.
Ouders ga met de schoolleiding van je kinderen in gesprek over de ‘malle fratsen’ van Margareth.
SKOV-bestuur, wordt wakker. Laat je niet piepelen met mooie praatjes. Wordt kritisch en aarzel bij grote stappen. Wordt geen engel in de kerk van de heilige Margareth. Red de SKOV!. Dat is een algemeen belang. Verdiep je. Praat met de inspecteur en de Onderwijsraad en vooral met het personeel. En er is geld genoeg om een elegante oplossing te vinden. Houd het roer, zou Jos Koenen zeggen.